Top > Core Collection > World Rice Core Collection

World Rice Core Collection

IDOriginCultivarHeading date(day)Amylose content(%)Culm length(cm)Panicle length(cm)Number of panicles(Number/plant)Grain length(mm)Grain width(mm)
WRC 01 JAPAN NIPPONBARE 125 20.1 121 25.5 14.7 6.2 3.3
WRC 02 INDIA KASALATH 116 33.0 121 24.6 13.7 6.9 2.6
WRC 03 CAMBODIA BEI KHE 141 23.8 130 24.1 9.4 7.3 2.7
WRC 04 NEPAL JENA 035 117 31.5 155 26.6 7.6 7.3 3.3
WRC 05 INDIA NABA 139 31.8 94 25.9 10.3 7.0 2.6
WRC 06 INDONESIA PULUIK ARANG 137 1.9 115 23.6 7.6 8.5 3.2
WRC 07 PHILIPPINES DAVAO 1 127 32.7 116 20.7 10.5 5.9 3.3
WRC 09 CHINA RYOU SUISAN KOUMAI 101 33.9 97 19.4 13.8 6.0 2.9
WRC 10 CHINA SHUUSOUSHU 100 28.2 103 20.6 9.9 6.7 2.9
WRC 11 CHINA JINGUOYIN 125 - 135 23.8 8.2 7.0 3.5
WRC 12 CHINA DAHONGGU 127 33.3 160 23.5 7.8 6.7 3.2
WRC 13 BHUTAN ASU 129 38.0 121 23.8 8.8 6.6 2.9
WRC 14 PHILIPPINES IR 58 117 33.0 63 22.6 9.3 6.6 2.8
WRC 15 INDIA CO 13 126 35.9 133 22.8 11.8 6.1 3.1
WRC 16 MADAGASCAR VARY FUTSI 126 33.7 108 23.6 9.1 6.9 3.1
WRC 17 CHINA KEIBOBA 111 34.8 111 18.0 10.1 6.7 2.9
WRC 18 TAIWAN QINGYU(SEIYU) 117 33.0 125 23.7 8.1 6.0 3.2
WRC 19 CHINA DENG PAO ZHAI 131 30.7 151 19.8 14.4 6.3 3.0
WRC 20 PHILIPPINES TADUKAN 139 33.0 132 23.7 15.1 6.4 2.7
WRC 21 MYANMAR(BURMA) SHWE NANG GYI 115 31.8 104 23.2 6.4 7.9 2.8
WRC 22 PHILIPPINES CALOTOC 130 31.9 105 23.6 8.4 5.4 3.1
WRC 23 PHILIPPINES LEBED 125 1.4 134 24.6 6.6 5.8 3.0
WRC 24 PHILIPPINES PINULUPOT 1 130 23.3 127 20.8 9.3 5.7 2.8
WRC 25 INDIA MUHA 115 32.1 110 23.6 8.7 6.7 3.1
WRC 26 INDIA JHONA 2 127 32.1 127 21.6 9.6 7.3 2.8
WRC 27 NEPAL NEPAL 8 114 30.9 123 29.6 5.8 5.7 3.3
WRC 28 BHUTAN JARJAN 124 31.2 138 30.7 7.6 5.8 2.9
WRC 29 NEPAL KALO DHAN 119 29.1 139 21.6 6.3 5.2 3.4
WRC 30 NEPAL ANJANA DHAN 127 33.9 144 26.5 6.7 6.7 2.7
WRC 31 BANGLADESH SHONI 106 29.7 81 17.2 13.0 7.0 3.2
WRC 32 BANGLADESH TUPA 121-3 112 31.2 117 24.3 10.0 6.4 2.7
WRC 33 INDIA SURJAMUKHI 115 32.7 97 22.3 8.9 6.3 2.7
WRC 34 INDIA ARC 7291 115 31.9 107 26.1 10.6 5.1 3.1
WRC 35 INDIA ARC 5955 116 34.7 122 26.7 13.5 5.7 2.7
WRC 36 INDIA RATUL 109 33.8 106 23.9 11.0 6.1 3.3
WRC 37 INDIA ARC 7047 104 31.5 124 22.0 7.4 5.1 3.1
WRC 38 INDIA ARC 11094 114 32.0 100 17.9 10.3 6.3 2.8
WRC 39 NEPAL BADARI DHAN 115 32.0 103 22.7 12.0 5.7 3.2
WRC 40 INDIA NEPAL 555 116 32.7 127 26.8 10.6 6.0 3.0
WRC 41 SRILANKA KALUHEENATI 117 33.3 97 20.1 11.8 5.9 2.8
WRC 42 INDIA LOCAL BASMATI 139 26.8 88 28.4 12.0 5.9 2.9
WRC 43 CHINA DIANYU 1 114 18.4 83 18.1 9.7 5.5 3.4
WRC 44 PHILIPPINES BASILANON 131 25.1 140 22.2 13.9 5.6 2.6
WRC 45 MYANMAR(BURMA) MA SHO 126 25.6 113 18.9 8.3 5.5 2.9
WRC 46 LAOS KHAO NOK 115 0.6 126 27.1 4.7 7.1 4.1
WRC 47 BRAZIL JAGUARY 116 0.2 120 24.0 9.4 8.4 3.6
WRC 48 VIETNAM KHAU MAC KHO 137 0.4 126 23.2 5.0 5.9 3.9
WRC 49 INDONESIA PADI PERAK 129 23.5 112 21.4 5.7 6.4 2.8
WRC 50 USA REXMONT 117 27.4 62 23.7 6.9 7.6 2.4
WRC 51 JAPAN URASAN 1 110 15.9 96 23.0 9.5 6.2 3.3
WRC 52 VIETNAM KHAU TAN CHIEM 130 0.1 156 25.5 7.8 6.5 3.3
WRC 53 BHUTAN TIMA 146 28.5 155 34.9 7.3 6.7 3.2
WRC 55 BANGLADESH TUPA 729 112 26.3 119 21.4 11.8 5.5 3.1
WRC 57 REP.KOREA MILYANG 23 117 17.0 64 23.0 7.4 6.6 3.0
WRC 58 CAMBODIA NEANG MENH 166 27.3 - - - 7.1 2.4
WRC 59 CAMBODIA NEANG PHTONG 166 31.0 - - - 7.1 2.7
WRC 60 LAOS HAKPHAYNHAY 166 0.7 - - - 7.3 3.0
WRC 61 MALAYSIA RADIN GOI SESAT 166 27.9 - - - 6.8 2.9
WRC 62 MALAYSIA KEMASIN 166 26.0 - - - 7.0 2.7
WRC 63 THAILAND BLEIYO 166 1.2 - - - 8.3 2.8
WRC 64 INDONESIA PADI KUNING 146 31.6 136 32.2 5.9 7.9 3.2
WRC 65 INDONESIA RAMBHOG 166 34.0 - - - 7.6 2.7
WRC 66 MYANMAR(BURMA) BINGALA 166 32.2 - - - 9.6 2.7
WRC 67 INDIA PHULBA 166 26.1 - - - 7.7 3.2
WRC 68 LAOS KHAO NAM JEN 166 0.3 - - - 6.9 3.8
WRC 97 MYANMAR(BURMA) CHIN GALAY 166 - - - - - -
WRC 98 CHINA DEEJIAOHUALUO 107 - 112 7.2 20.2 - -
WRC 99 CHINA HONG CHEUH ZAI 105 23.2 114 8.3 21.7 8.8 3.0
WRC 100SRILANKAVANDARAN 136 - 121 8.4 27.9 6.0 3.3